Scroll Top

Cliëntenraad Thuiszorg Helpende Hand.

Onze cliëntenraad is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ).

Om hieraan een verantwoorde invulling te geven, treden wij gevraagd en ongevraagd in contact met onze achterban om er voor zorg te dragen dat onze kerntaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Onze cliëntenraad treedt ook op als ‘onafhankelijke Klachtencommissie”.

Haar kerntaken bestaan onder andere uit:

  1. Het kritisch volgen van de uitvoering van het beleid van Thuiszorgorganisatie Helpende Hand en bewaken dit op basis van signalen van en door onze cliënten en hun omgeving.
  2. Wij houden ons tevens bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van de “Thuiszorg”, in het kader van het permanent leveren van ‘zorg-op-maat’ en het naleven van onze missie en visie.
  3. Het bezoeken en deelnemen aan lezingen en/of spreekbeurten om onze missie en visie verder uit te dragen, waarbij wij inzetten om onze cliënten te ondersteunen om het stuur van hun leven zo lang als mogelijk zelf in de hand te kunnen blijven houden’ of anders gezegd: ‘De menselijke waardigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen”.
  4. Als onafhankelijke Klachtencommissie Thuiszorg Helpende Hand waken wij over de naleving van onze missie en visie en het op peil houden van de noodzakelijke vakbekwaamheid van onze mensen.

Onze Cliëntenraad bestaat uit:

  • Dhr. Janssen (voorzitter)
  • Dhr. Roelofs
  • Dhr. Ruijtenbeek
  • Dhr. Aybogan
  • Dhr. Kwarten

De cliëntenraad is er voor de cliënten om samen met hen bij te dragen aan een permanente verbetering  van de te leveren zorg. Hiervoor zijn de leden van de cliëntenraad aanspreekbaar en op verzoek maken wij graag een afspraak met u.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad kan dit via info@thuiszorghh.nl of telefonisch op nummer 077 – 307 11 70.

Jaarverslagen Cliëntenraad

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Samenvatting Enquête 2022