Scroll Top

Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraad (WOR) geeft aan, dat iedere onderneming met meer dan 50 medewerkers moet voorzien in een ondernemingsraad.

De directie en management van onze zorginstelling is de mening toegedaan dat een personeelsvertegenwoordiging van groot belang is.

Door het personeel optimaal te informeren en te betrekken bij het ontwikkelen, inzetten en permanent verbeteren van onze zorgtaken zij wij in staat om de ‘beste en meest verantwoorde zorg op maat” te kunnen blijven leveren. Bij Thuiszorg Helpende Hand telt iedere medewerker mee.

De ondernemingsraad is, met ingang van 1 januari 2017, als volgt samengesteld:

  • José Wethlij (HbH)
  • Leonie Giebels (HbH)
  • Stephanie Heussen (VNV)
  • Maud van Vegchel (Voorzitter)
  • Maaike Frenken (VNV)

De ondernemingsraad vergadert regelmatig en houdt zich primair bezig met personele aangelegenheden en de financiële stabiliteit van Stichting Thuiszorg Helpende Hand.

Wilt u in contact komen met de ondernemingsraad kan dit via secretariaat@thuiszorghh.nl of telefonisch op nummer 077 – 307 11 70.