PREM / cliënttevredenheid

In het tweede kwartaal van 2020 hebben we de cliënttevredenheid gemeten.
Met trots kunnen we vermelden dat we wederom een zeer goede score hebben weten te behalen dankzij onze deskundige en zorgzame medewerkers.
In het rapport kunt u lezen dat we een NPS score hebben behaald van 55 (het landelijk gemiddelde lag in 2019 op 31).
De NPS score geeft aan in welke mate cliënten ons zouden aanbevelen bij vrienden en familie.
In deze link kunt u het volledige rapport bekijken.

Op dit moment zijn wij bezig met de nieuwe clienttevredeneheidsonderzoek. Het rapport volgt zo spoedig mogelijk.

 

Klachtencommissie

De klachtencommissie heeft een openstaande vacature. Heeft u interesse om lid te zijn van de klachtencommissie, klik voor meer informatie op onderstaande link.

Vacature lid klachtencommissie

 

MTO

In november 2020 hebben we het medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Actiz. De respons was goed, namelijk 70%.

Door deze hoge respons krijgen wij een goed beeld over hoe ‘tevreden’ jullie zijn binnen onze organisatie.

De uitkomsten zijn goed. We scoren op nagenoeg alle punten hoger dan hetgeen in de sector (landelijk) is gemeten.

Om het rapport in te zien klik hier.