Scroll Top

Klachtencommissie

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten dan ook als suggesties voor verbetering. Ons uitgangspunt is wel dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het probleem zelf op te lossen. Dit kan door een gesprek aan te gaan met de betrokkenen en de coach of EVV-er. Een rustig gesprek lost vaak al heel veel op. 

Stichting Thuiszorg Helpende Hand heeft ook een klachtenfunctionaris. Lukt het u niet om de klacht of het meningsverschil zelf op te lossen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de regionale klachtencommissie, waarvan Helpende Hand ook deel uitmaakt, samen met andere zorginstellingen binnen Noord- en Midden-Limburg. Deze commissie onderzoekt de klacht en probeert een oplossing te vinden. De regionale klachtencommissie behandelt tevens BOPZ klachten (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen)

Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij een klachtenregeling samengesteld. 

Interne klachtenregeling Thuiszorg Helpende Hand

Externe klachtenregeling Geschillencommissie

Klokkenluiders kunnen zich vervoegen bij de vertrouwenspersoon:

Petra van Enckevort 077 323 29 00.