Zorgaanbod

Waar:

Wij leveren thuiszorg in de Gemeente Venlo, Gemeente Peel en Maas en Gemeente Beesel.

Wat:

We bieden Verzorging en Verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ).

Daarnaast bieden we ook huishoudelijke hulp vanuit de WMO (Gemeente) en de WLZ.

Het is ook mogelijk om zorg in te kopen via een PGB budget.

Hoe:

Als u zorg nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.  We stellen samen een zorgleefplan met u op zodat we de zorg op maat kunnen leveren en we geven u advies omtrent het aanvragen van een indicatie bij de Gemeente of bij het Zorgkantoor. Wij streven erna om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en stimuleren zoveel mogelijk de zelfredzaamheid.

Voor wat betreft zorg vanuit de Zorgverzekeringswet bent u geen eigen bijdrage verschuldigd en betaald u geen eigen risico. Omdat wij met de meeste zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst hebben, declareren wij de zorgkosten rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Voor wat betreft de WMO en WLZ betaalt u wel een eigen bijdrage.
Hoeveel dat is, berekent het CAK voor u .

Wie:

We werken met kleine zelfsturende teams. U krijgt zorg van een vast groepje betrokken en professionele collega’s die u goed leert kennen en die daardoor op een professionele manier kan inspringen op uw situatie.

De collega’s zijn rechtstreeks te bereiken op hun eigen teamnummer (zie contactgegevens).

Voor wat betreft de huishoudelijke hulp, streven we naar een goede klik tussen de cliënt en de huishoudelijke hulp. De cliënt krijgt één vaste collega ‘over de vloer’ die wekelijks hulp zal bieden bij het schoon maken. Alleen bij ziekte en vakantie van de vaste hulp, zal er vervanging worden ingezet door een collega.

Aanbod

Huishoudelijke Hulp

De kern van de functie huishoudelijke hulp is het huis schoonhouden en dagelijks voorkomende huishoudelijke werkzaamheden verrichten.

Persoonlijke Verzorging

De functie persoonlijke verzorging is erop gericht lichaamsgebonden zorg te ondersteunen of over te nemen.

Verpleging

De functie verpleging biedt mensen met een lichamelijke, psychogeriatische of psychiatrische aandoening of beperking of een lichamelijke handicap verpleegkundige handelingen en gespecialiseerde handelingen.

Begeleiding

Begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven, hem of haar te helpen bij zijn integratie in de samenlevingen een sociaal isolement te voorkomen.

Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in Natura en Thuiszorg Helpende Hand als voorkeursaanbieder aangeeft, wordt uw indicatie doorgestuurd naar onze organisatie.

Persoonsgebonden Budget

Ook kunt u bij ons terecht voor particuliere zorg (of met een PGB). U betaald en regelt dan alles zelf. Uren kunnen dan in overleg met u ingekocht worden.

Zorg op vakantie

Met een beetje hulp....... Lekker op vakantie!