Scroll Top

Zorgaanbod

Waar leveren wij zorg?
Wij leveren verzorging en verpleging in de gemeente Venlo (niet in Arcen, Lomm en Velden) en in de gemeente Beesel (niet in Beesel). Verder leveren we huishoudelijke hulp in gemeente Venlo (niet in Arcen en Lomm), gemeente Beesel en in de gemeente Peel en Maas. 

Wat bieden wij?
We bieden Verzorging en Verpleging en Huishoudelijke hulp.

We leveren deze vormen van zorg vanuit diverse wetten:

Zorgverzekeringswet:
In de meeste gevallen zal de verzorging en verpleging geleverd worden via de ZVW.
In dat geval zal de zorg volledig worden betaalt door de zorgverzekeraar.

Voordat we de zorg kunnen starten, zal een wijkverpleegkundige samen met u een zorgleefplan opstellen
zodat we de zorg op maat kunnen bieden.

Wet Langdurige zorg (WLZ):
Het kan ook zijn dat u een indicatie heeft van het CIZ.
In dat geval zal de zorg en eventueel de huishoudelijke hulp via de WLZ lopen.
Voor deze vorm van zorg en huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage.

Voor de hoogte van deze eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of op de website van het CAK (www.hetcak.nl) berekenen hoeveel uw eigen bijdrage is.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
Als u huishoudelijke hulp nodig heeft omdat het u zelf niet meer lukt om de huishoudelijke taken in huis te verrichten dan kunt u contact opnemen met uw
Gemeente en een indicatie aanvragen voor huishoudelijke hulp. Er komt dan iemand van de Gemeente bij u op bezoek om samen met u te bekijken of u recht heeft op huishoudelijke hulp.

Als u een indicatie krijgt en u kiest voor ons als zorgaanbieder dan kunnen wij deze hulp inzetten. (Indien u reeds een WLZ indicatie heeft dan zal de huishoudelijke
hulp vanuit de WLZ geleverd worden en hoeft u geen indicatie aan te vragen bij de gemeente.)

Wij declareren de kosten voor deze hulp rechtstreeks bij de gemeente.

U betaalt alleen een vast abonnementstarief per maand aan het CAK (2022 € 19,- per maand)

Voor het schoonmaken maken wij gebruik van milieuvriendelijke producten. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een schoner milieu. De meeste schoonmaakproducten zijn erg agressief zowel voor de natuur als voor de medewerkers die er mee poetsen. Daarnaast maken veel producten niet schoon maar laten ze alleen een waas achter met een geurtje waardoor het schoon lijkt. Onze huishoudelijke hulpen hebben de producten zelf bij zich als ze bij u komen  poetsen.

Persoons Gebonden Budget (PGB):
Het kan ook zijn dat u een PGB heeft.
In dat geval leveren wij de zorg en/of de huishoudelijke hulp ook vanuit een PGB.
Wij sluiten dan samen een overeenkomst die u vervolgens opstuurt naar de Sociale verzekeringsbank (SVB).
U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de facturen bij de SVB.
Vervolgens zal de SVB de factuur aan ons overmaken.
Heeft u nog geen PGB maar wenst u dat wel dan kunnen onze wijkverpleegkundigen u helpen met het aanvragen van een PGB.

Alarmering:
Wij hebben een overeenkomst met FocusCura voor alarmering. U woont zelfstandig thuis, maar u bent op zoek naar meer veiligheid om gerust thuis te kunnen wonen.
Dan kunt u ervoor kiezen om sociale alarmopvolging of professionele alarmopvolging te ontvangen.

Voor meer informatie of om u hiervoor aan te melden, klik dan op de volgende knop.

Nachtzorg:
Voor nachtzorg hebben wij een overeenkomst met de Zorggroep. Wij hebben zelf geen route in de nacht maar mocht u toch zorg nodig hebben in de nacht
dan nemen wij contact op met de Zorggroep om een inloopmoment in de nacht in te plannen.

Heb ik een eigen keuze voor een zorgaanbieder?
U heeft altijd het recht om zelf te kiezen voor welke zorgaanbieder u kiest en het staat u vrij om ten alle tijden over te stappen naar een andere zorgaanbieder
als u niet tevreden bent of als wij de zorg die u nodig heeft niet kunnen leveren.

Maar als u kiest voor onze organisatie dan doen wij dat op de volgende manier;

We werken met kleine zelfsturende teams. Indien u zorg van ons krijgt dan wordt deze zorg geleverd door een vast groepje met
betrokken en professionele collega’s die u goed leert kennen en die daardoor goed kunnen inspringen op uw situatie.

De collega’s zijn rechtstreeks te bereiken via het teamnummer (zie zorgmap of website)

Voor wat betreft de huishoudelijke hulp, streven we naar een goede klik tussen de cliënt en de huishoudelijke hulp. We streven
ernaar om bij de cliënt één vaste collega over de vloer te laten komen die wekelijks of om de week (afhankelijk van wat afgesproken is) de hulp zal bieden bij het schoon maken.

Bij ziekte en vakantie van de vaste hulp proberen wij vervanging te regelen door een andere collega.

Wanneer kan ik zorg krijgen?
Indien u zorg nodig heeft dan proberen wij u altijd z.s.m. te voorzien van de juiste zorg, vaak lukt dat nog dezelfde dag. Mochten onze routes vol zitten dan zullen wij u doorverwijzen naar de zorgaanbieders in uw regio.

Wij werken niet met wachtlijsten. Indien u huishoudelijke hulp nodig heeft dan zullen wij eerst een collega bij u langs sturen voor een intakegesprek. Zo krijgt u uitleg over wat u van ons kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn, daarbij is het van belang dat u bij de start van de hulp over de juiste materialen beschikt voor het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden.

Wij streven erna om binnen een week na ontvangst van de indicatie van de gemeente of het CIZ te starten met de huishoudelijke hulp.

Huishoudelijke hulp

De kern van de functie huishoudelijke hulp is het huis schoonhouden en dagelijks voorkomende huishoudelijke werkzaamheden verrichten.

Persoonlijke verzorging

De functie persoonlijke verzorging is erop gericht lichaamsgebonden zorg te ondersteunen of over te nemen.

Verpleging

De verpleging biedt mensen met een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking of een lichamelijke handicap verpleegkundige- en gespecialiseerde handelingen.

Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in Natura en Thuiszorg Helpende Hand als voorkeursaanbieder aangeeft, wordt uw indicatie doorgestuurd naar onze organisatie.

Persoonsgebonden budget

Ook kunt u bij ons terecht voor particuliere zorg (of met een PGB). U betaald en regelt dan alles zelf. Uren kunnen dan in overleg met u ingekocht worden.

Zorg op vakantie

Met een beetje hulp……. Lekker op vakantie!