Scroll Top

Nieuw in zorg

U kunt hier de volgende documenten  vinden en downloaden:

Algemene voorwaarden

Toestemming (medisch) persoonsgegevens, uitwisseling en opname (medische) persoonsgegevens in een elektronisch uitwisselingssysteem

Privacy Verklaring

Aanvraag inzage, afschrift, correctie, vernietiging persoonsgegevens