Wie zijn wij?

Thuiszorg Helpende Hand is een slagvaardige moderne thuiszorgorganisatie met gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel. In 1997 opgericht in Panningen om de zorg persoonlijker te maken. Dit uitgangspunt is alleen nog maar sterker geworden door de ontwikkelingen naar een zorg waar minuten schijnbaar belangrijker worden dan de mens.

De ‘mens’ is en blijft de focus voor ons gemotiveerde personeel. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om SAMEN met onze cliënten, hun partners, familie en mantelzorgers ervoor te zorgen dat zij het spreekwoordelijke stuur van hun eigen leven zolang mogelijk zelf in eigen hand kunnen blijven houden, op een verantwoordelijke manier.

Ons onderscheidend vermogen is dat wij samen met onze cliënten oog hebben en blijven houden voor onze cliënt en hun directe omgeving. Wat is mooier om mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun ‘kracht’ te kunnen blijven zetten? De ‘zelfstandigheid’ van onze cliënt draagt bij aan een menswaardig bestaan.

Deze waarden dragen onze goed opgeleide verpleegkundigen met zich mee en zetten deze dagelijks om in een verantwoordelijke ondersteuning waardoor de cliënt maximaal in zijn of haar kracht wordt gezet.

 

Wat is mooier om mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun kracht te kunnen blijven zetten?

Sinds 1-1-2017 werken onze medewerkers in zelfsturende teams, met het streven om zo weinig nieuwe ‘gezichten’ bij onze cliënten over de vloer te laten komen. Onze cliënten ‘kennen’, draagt ontegenzeglijk in positieve zin bij aan een menswaardig bestaan.

Om de zorg permanent te kunnen blijven verbeteren zijn opmerkingen, verbetervoorstellen of anderszins, in samenspraak met onze cliënten niet alleen welkom maar ook noodzakelijk. Onze medewerkers maken er graag tijd voor vrij om samen met onze cliënten de zorg permanent te blijven verbeteren.

Het kan natuurlijk altijd (nog) beter. Spreek ons daar gewoon op aan, zodat wij in overleg met onze cliënten permanent kunnen blijven werken aan het optimaliseren van de zorg, waar U recht op heeft.

Thuiszorg Helpende Hand,

Yvonne van de Stay
Algemeen Manager/Directrice

Onze Missie: 

Thuiszorg Helpende Hand streeft ernaar om onze cliënten in staat te stellen om het stuur van hun leven zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in ’eigen’ hand te kunnen laten houden, zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier ‘thuis’ kunt blijven wonen.

Dit doen wij door samen met u en uw partner, familie en mantelzorger(s) u zo veel als mogelijk te ontzorgen en uw leven te verrijken door uw zelfredzaamheid maximaal te ondersteunen.

Onze kleine gespecialiseerde zelfsturende teams, met de voor u herkenbare verpleegkundige, ondersteunen u maximaal in uw omgeving. Snel schakelen en zorg dragen voor “zorg op maat’, onderscheidt ons ten opzichte van een ‘veelheid van aanbieders’.

Onze kleinschaligheid, professionaliteit en ervaringen, waarborgen uw privacy en ondersteunen u maximaal.

Onze Visie: 

Onze missie is gebaseerd op een holistische visie, waarin de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden.Dat doen wij door onze cliënten niet afhankelijk te maken van zorg, maar richting geven aan hun leven door de zelfredzaamheid samen met hunzelf, directe familie en mantelzorger(s) te ondersteunen en te bevorderen.

Ons Werkgebied:

Om invulling te geven aan onze missie en visie bieden wij onze unieke dienstverlening aan in de gemeenten Venlo, Beesel-Reuver en Peel en Maas.

Thuiszorg Helpende Hand staat voor:

 

  • Respect voor elkaar, cliënt en medewerkers
  • Gelijkwaardige relatie tussen mensen
  • Vertrouwen en het creëren van een veilige basis voor medewerkers en cliënten
  • Eerlijk en open communiceren
  • Het uitspreken van verwachtingen naar elkaar
  • Het nemen en ondersteunen van uw eigen verantwoordelijkheid
  • Zo weinig mogelijk verschillende gezichten over “uw vloer”
  • Professionaliteit en kwalitatief hoogstaande zorg
  • Een proactieve houding: initiatief nemen om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop wij ‘samen’ invloed op kunnen uitoefenen