Clientenraad zoekt nieuwe leden

 

 

Aan de cliënten van en familie van cliënten van

Thuiszorg Helpende Hand

 

Venlo:             2019

Onderwerp:    Oproep voor “Kandidaten Cliëntenraad”.

 

Beste cliënten Thuiszorg Helpende Hand,

Thuiszorgorganisatie Helpende Hand vindt uw mening over onze dienstverlening belangrijk. Onze medewerkers zetten zich hiervoor dag en nacht in. Belangrijk is echter dat u, als cliënt, kunt meepraten en meedenken om onze zorgverlening te blijven verbeteren.

De wetgever heeft hiervoor een onafhankelijke commissie/orgaan in het leven geroepen om de BELANGEN van onze CLIËNTEN te behartigen.  Onze Cliëntenraad is uw onafhankelijk aanspreekpunt voor uw vragen, suggesties of verbetervoorstellen of gewoon voor het geval   u vragen heeft.

De Cliëntenraad van Thuiszorg Helpende Hand  bestaat uit maximaal 5 personen. Momenteel hebben wij vacatures waarvoor wij cliënten of belanghebbenden oproepen om te solliciteren. Dit zijn onze cliënten, hun partners, kinderen en / of familie die samen met  het zittende bestuur uw belangen willen behartigen.

De cliëntenraad speelt een belangrijke rol binnen onze Thuiszorgorganisatie. U praat indirect mee over de kwaliteit van zorg, over het door de directie ge- of te voeren beleid, heeft inspraak op en het actualiseren van protocollen etc. En de Cliëntenraad heeft op bepaalde onderwerpen een wettelijke taak bij belangrijke beslissingen die de directie mag nemen,  in de vorm van een adviesrecht.

Doel is en blijft om het belang van alle cliënten die bij ons ‘in zorg zijn’ maximaal van dienst te zijn.

Iedereen, die het belang van onze cliënten een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor aanmelden. Wilt u eerst meer weten over Helpende Hand of kennismaken met de cliëntenraad, maak dan vrijblijvend een afspraak met de voorzitter, die graag tijd voor u maakt.

De Cliëntenraad vergadert een of twee keer per kwartaal of zoveel meer als op een bepaald moment noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan de jaarlijkse begroting, de jaarrekening,wijziging van de bestaande werkwijze of onderwerpen, die het belang van onze cliënten direct of indirect raken.

De huidige cliëntenraad streeft naar een uitbreiding met 3 nieuwe leden uit het werkgebied van onze Thuiszorgorganisatie: de gemeenten Venlo, Peel en Maas en Beesel.

Worden er specifieke eisen gesteld? De belangrijkste is het kunnen en willen meedenken om de te leveren zorg aan onze cliënten te (blijven) verbeteren. Juist in deze ‘nieuwe tijd voor de zorg’ waar, voor Helpende Hand de “MENS” te allen tijde “CENTRAAL’ staat, is het meedenken en meewerken in het belang van onze cliënten al een geweldige uitdaging.

Voelt u zich aangetrokken door deze uitnodiging om te solliciteren, neem dan geheel vrijblijvend contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad: de heer J. Janssen, bereikbaar via ons secretariaat: 077-3071170 en vragen naar Rachel Snoek.

Voorzitter Cliëntenraad,

Jos Janssen.